Wat kost een uitvaart?


Een gemiddelde uitvaart kost tussen de € 4.000 en €10.000, dit is natuurlijk afhankelijk van uw wensen. De hoogte van de kosten hangen af van de wensen voor de soort grafkist, gebruik van huiskamers, advertenties en kosten rouwdienst. Tevens dient er rekening gehouden te worden met bijkomende kosten van de crematie, gemeentelijke kosten voor begraven en grafrecht en de aankoop van een gedenksteen.

Om eventuele financiële problemen te voorkomen kunt u gebruik maken van het deposito fonds van De Laatste Eer.

Gebruik maken van het depositofonds is anders dan verzekeren. U spaart een bedrag, ontvangt jaarlijks een rentebijschrijving over het spaarsaldo en zo heeft u een bedrag opzij staan dat u in z’n geheel kan besteden aan de uitvaart.

U kunt zo veel en zo snel sparen als u wilt in veelvouden van €250.

Het deposito is in principe niet opvraagbaar, in bijzondere gevallen beslist het bestuur van de stichting. Na overlijden zal het bedrag in eerste instantie dienen voor alle vorderingen van De Laatste Eer. Voor opname van een eventueel resterend bedrag is een verklaring van erfrecht vereist.

Het is ook mogelijk om het resterend bedrag aan De Laatste Eer na te laten. Dat zal worden overgeboekt naast het steunfonds van De Laatste Eer, dat is bestemd voor bijzondere uitgaven waarover de Algemene Ledenvergadering een beslissing neemt.

Voor meer informatie:
N.R. Vriend 078-6814518
C.B. de Vries 0228-593531